Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Dus de plaatsing van een product of dienst in een van de hoofdstukken zorgt ervoor dat het een bepaalde betekenis of context meekrijgt?

GI: ‘Door de plaatsing in een bepaalde categorie of door combinaties te maken ontstaat er een kritisch discours.’

AJ: ‘Zo maken we het spanningsveld tussen het lichaam en de krachten van buiten zichtbaar. Een centrale vraag in de tentoonstelling is: hoe verhouden individuele keuzevrijheid en collectieve controle zich tot elkaar?’

GI: ‘De bezoeker zal zich realiseren dat hij een drievoudige rol vervult: hij is een individu, maar ook burger en consument.’

AJ: ‘We tonen fenomenen uit ons dagelijks leven die invloed uitoefenen op wie wij zijn en zouden kunnen zijn, op hoe vrij we zijn in het vormgeven van ons leven. Daarbij vragen we aandacht voor de rol die technologieën, maar ook wetgeving en mensenrechten daarin spelen. Een van de organisaties in de tentoonstelling is Transgender Europe. Deze organisatie zet zich in voor de rechten van individuen die van identiteit willen veranderen. Zij houden een pleidooi voor een grotere fluïditeit op gendergebied. Terwijl overheden, in het belang van onze veiligheid, individuen juist willen kunnen vastpinnen op een rigide identiteit, om zeker te weten wie ze voor zich hebben. The Life Fair introduceert een aantal van dergelijke polariserende behoeften in onze samenleving.

Welke rol speelt design in The Life Fair?

GI: We richten ons niet op de esthetiek van design, de gebruiksvriendelijkheid of de duurzaamheid ervan. We gebruiken design als middel om te begrijpen wat al die objecten en diensten ons vertellen over de wereld. Design als manifestatie van grotere vragen en behoeftes.

Interview door Lotte Haagsma
Agata Jaworska, Giovanni Innella
Claus Wiersma
Kévin Bray, Thomas Buxó
Ina Hollmann
Eliza Mante, Hongjie Yang, Rana Ghavami

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Jaarthema's en het dossier Olympische Spelen.